ทนายความจังหวัดหนองคาย

ทนายความจังหวัดหนองคาย

เปิดหน้าต่อไป

ทนายความให้บริการดังนี้

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท

เพียง 36500 บาทต่อปี

  ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน

  • จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ฟรี!

  • ขอใบอนุญาตทำงานให้ต่างด้าว ฟรี!

  • ขอวีซ่าเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรไทย ฟรี!

  • ให้คำปรึกษากฎหมายตลอดระยะเวลา 1 ปี ฟรี!

  • เป็นคดีจ่ายเพียงค่าดำเนินการและค่าเดินทางเท่านั้น
  Legal Consulting for a Company

  Legal Consulting for a Company

  Only 36500 Baht a year

  Legal consulting for a Company, Village and Juristic person of Condominium

  • Company registration free!

  • Apply work permit for foreigners free!

  • Apply 1 year immigrant Visa free!

  • Legal consulting for 1 year free!

  • In case of Trial, Pay only handling and transportation

  ทนายความให้บริการดังนี้

  (1). เป็นทนายความ ว่าต่าง แก้ต่าง ในคดีของคุณ

         คดีแพ่ง
         คดีอาญา
         คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ
         คดีชำนัญพิเศษ
         อุทธรณ์ – ฎีกา คดีของคุณ

  (2). งานที่ปรึกษากฎหมาย
        เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ให้คุณและธุรกิจของคุณ

  (3). ให้บริการงานด้านกฎหมายต่างๆ ดังนี้
  * เป็นทนายความหรือจัดหาทนายความที่คุณต้องการในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

  * ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

  * จดทะเบียนนิติบุคคล

  * จดทะเบียนภาษี

  * จดทะเบียนประกันสังคม

  * ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว

  * ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร (Visa)

  * ทำบัญชีนิติบุคคล

  * ตรวจสอบบัญชีนิติบุคคล

  * ขอใบต่างด้าว

  * ขอสัญชาติไทย

  * รับรองเอกสาร บุคคล (Notary Public)

  * จัดหาล่าม

  * แปลเอกสาร

  * ตรวจสอบและรับรองเอกสารนิติบุคคล

  * ตรวจสอบและรับรองเอกสารในศาล

  * ตรวจสอบทรัพย์สินและรับรองเอกสารในสำนักงานที่ดิน

  * ตรวจสอบและรับรองเอกสารในสรรพากร

  English Speaking Lawyer 081 803 4097

  Litigation

  (1). To be your Lawyer for your requested in any legal fields.

  (2). Legal Consulting for you and your business.

  (3). Legal Services such as

  * Providing Lawyer that you need

  * Bail Bond

  * Company registration

  * Taxes registration

  * Social registration

  * Working permit

  * Visa (Immigration)

  * Alien card

  * Thai citizenship

  * Business licenses

  * JP Management 

  * Property Management 

  * Real Estate Services

  * Notary Public

  * Case Report

  * Translation

  * Translator

  * Draft contract

  * The WILL

  * Book Keeping

  * Accounting

  * Auditing

  * Check Criminal Record

  * Check immigration black list

  * Search and Certify documents from court

  * Search and Certify documents from Revenue 

  * Search and Certify documents from Company

  * Search and Certify documents from Land Department 

  * And more from your requested.

  X