ทนายความจังหวัดหนองคาย

ทนายความจังหวัดหนองคาย

เปิดหน้าต่อไป

เบอร์โทรศัพท์สถานที่สำคัญในจังหวัดหนองคาย

สถานีตำรวจในจังหวัดหนองคาย

69. หนองคาย

สภ.เมืองหนองคาย

ที่อยู่ 813 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์ 042412710

เบอร์โทรสาร 042411662

ส.รฟ.หนองคาย

ที่อยู่ 113 สถานีรถไฟหนองคาย ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์ 042223356

เบอร์โทรสาร 042223356

สภ.เซิม

ที่อยู่ ม.9 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

เบอร์โทรศัพท์ 042107080

เบอร์โทรสาร 042107080

สภ.ท่าบ่อ

ที่อยู่ 3 ม.3 ถ.สันติสุข ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

เบอร์โทรศัพท์ 042421035

เบอร์โทรสาร 042401072

สภ.นางิ้ว

ที่อยู่ 170 ม.1 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย 43160

เบอร์โทรศัพท์ 042414875

เบอร์โทรสาร 042414875

สภ.บ้านเดื่อ

ที่อยู่ 26 ม.3 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์ 042449025

เบอร์โทรสาร 042449025

สภ.เฝ้าไร่

ที่อยู่ 111 ม.11 ถ.โพนพิสัย-เฝ้าไร่ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120

เบอร์โทรศัพท์ 042417236

เบอร์โทรสาร 042417236

สภ.โพธิ์ตาก

ที่อยู่ 165 ม.4 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130

เบอร์โทรศัพท์ 042483006

เบอร์โทรสาร 042483006

สภ.โพนพิสัย

ที่อยู่ 824 ม.1 ถ.พิสัยสรเดช ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

เบอร์โทรศัพท์ 042471332

เบอร์โทรสาร 042471332

สภ.รัตนวาปี

ที่อยู่ ม. 6 บ.โนนสวรรค์ ถ.หนองคาย-บึงกาฬ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

เบอร์โทรศัพท์ 042418237

เบอร์โทรสาร 042418237

สภ.เวียงคุก

ที่อยู่ 194 ม.8 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์ 042438191

เบอร์โทรสาร 042438191

สภ.ศรีเชียงใหม่

ที่อยู่ 489 ม.1 ถ.มิ่งเมือง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130

เบอร์โทรศัพท์ 042452092

เบอร์โทรสาร 042452092

สภ.สระใคร

ที่อยู่ 223 ม.3 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100

เบอร์โทรศัพท์ 042463234

เบอร์โทรสาร 042463234

สภ.สังคม

ที่อยู่ 111 ม.3 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 43160

เบอร์โทรศัพท์ 042441080

เบอร์โทรสาร 042441080

สภ.เหล่าต่างคำ

ที่อยู่ 113 ม.2 บ.ต่างคำ ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

เบอร์โทรศัพท์ 042414906

เบอร์โทรสาร 042414906

สำนักงานอัยการ, ศาล, เรือนจำ, บังคับคดี

 • สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย
  ที่ตั้ง เลขที่ 233 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  โทรศัพท์: 0 4241 1026 หรือ 098 526 0623
  โทรสาร : 0 4242 2640
  อีเมล: nk@ago.go.th

 • ศาลจังหวัดหนองคาย
  โทรศัพท์ 042089737-41,0657281730, 0657281730              

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย

  www.nnkjc.coj.go.th/ 


 • เรือนจำจังหวัดหนองคาย

  โทร.042 411 503


 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย
  ที่ตั้งเลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง
  จังหวัดหนองคาย 43000
  ผู้อำนวยการสำนักงาน นายกาธร นาคทิพย์
  อีเมล : kamthorn.n@led.mail.go.th
  โทรศัพท์ 042 423 201 ต่อ 12, 063 217 4730, 042 423 203, 042 423 201ต่อ 17 

X